Stans vannskuterslippet

Stans vannskuterslippet Ta vare på kysten, sjøfuglene og friluftslivet! Livet ved kysten er allerede under hardt press fra utbygginger og forurensning. Nå vil regjeringen slippe vannskuterne løs i den dyrebare strandsonen vår. Fugl, fisk og folk kan dermed gå en støyende sommer i møte. Den ekstra forstyrrelsen gjør sårbare sjøfugler som ærfugl og terner enda mer utsatt. Støyen fra vannskutere forstyrrer også friluftsliv og naturopplevelser. De fleste ønsker å oppleve skjærgårdsnaturen der vi bader, padler og fisker uten risiko for villmannskjøring.

DU kan fortelle politikerne i din kommune at du ønsker strengere regler for vannskutere. Bruk skjemaet nedenfor til å si fra til din ordfører. Gå til skjema

Si din mening:

Bli hørt! Inntil nå har vannskutere måttet holde seg 400 meter fra land, en regel som ble innført for å skjerme friluftslivet langs kysten og beskytte sårbare sjøfugler mot støy og kjøring. Regjeringen opphevet denne forskriften 19. mai i år. Nå er det opp til hver kommune å vedta eget regelverk i sine farvann som skjermer dyre- og friluftsliv.

Oslo og Tjøme kommune har allerede vedtatt lokale forskrifter, og Nøtterøy, Vinje, Stavanger og en rekke andre kommuner jobber med kommunale regler for å begrense vannskuterbruken. Jo flere kommuner som vedtar et fornuftig regelverk, jo mer beskyttelse gir det for fugler, dyr og mennesker langs kysten.

For å gjøre det lettere for deg å si fra har vi laget dette skjemaet. Det sender en e-post direkte til din kommune. Jo flere som sender, jo sterkere blir presset. Spre derfor til andre om du vil bli hørt.